Advanced Search

Sort by:

Event Type:

al. gen. Władysława Sikorskiego 21

Przedwystawowy trening Rzeszów

Pierwsze spotkanie z zawodową handlerką Magdaleną Andrusiewicz, która poprowadzi cykl treningów „przedwystawowych”. Jako pierwszy odwiedzimy