Stworzyliśmy Politykę prywatności, aby wyjaśnić, na czym polega przetwarzanie przez V-EVENT danych osobowych w związku z realizowanymi usługami, wskazać podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawić prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest V EVENT z siedzibą w Warszawie 01-913 przy ul. Szekspira 2/27, NIP: 1182239686.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować na adres
e-miał: biuro.vevent@gmail.com lub w formie pisemnej na wskazany powyżej adres korespondencyjny.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

Wykonanie umowy

W tym celu Twoje dane przetwarzamy m.in. w ramach:

 • zarządzania płatnościami za zakupione produkty;
 • zarządzania reklamacjami;
 • ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu zakupu;
 • zarządzania zapytaniami o dostępność usług i produktów;
 • rezerwacjami produktów;
 • wystawiania dowodów zakupu.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. przepisów RODO.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami.

Podjęcia działań na Twój wniosek lub żądanie:

W tym celu Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja Twoich wniosków lub żądań. Możesz kontaktować się z nami za pośrednictwem telefonu, e-maila, korespondencyjne na adres siedziby firmy, a także wybierając komunikatory internetowe.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na Twój wniosek lub żądanie jest art.6. pkt. 1. lit f., art. 6 pkt.1 lit. b, art. 6 pkt.1 lit. c przepisów RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzać będziemy przez czas niezbędny do obsługi działań na Twój wniosek lub żądanie.

Marketing:

W tym celu Twoje dane przetwarzane są po to, aby:

 • zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz zaproponować produkty w oparciu o Twoje preferencje,
 • zarządzać subskrypcjami i dostosować je do Twoich indywidualnych potrzeb,
 • wysyłać Tobie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms
 • rozpowszechniać na stronie internetowej V EVENT (naszym profilu społecznościowym) zdjęcia, na podstawie wyrażonej przez Ciebie odrębnej zgody.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. przepisów RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody;

Obrona przed ewentualnymi roszczeniami: 

W ramach tego procesu przetwarzać będziemy dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Jakie prawa przysługują Tobie i innym osobom, których dane dotyczą?

Przepisy RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Możesz wystąpić do nas o realizację swoich praw drogą mailową, wysyłając do nas wiadomość na adres: rodo@varlesca.pl, wskazując przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chcesz skorzystać. Przysługują Tobie prawa do:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możesz pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 2. prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 3. prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możesz złożyć wnioseko ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych.W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Tobie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody,
 6. prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenia,
 7. prawo do przeniesienia danych do innego Administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie,
 8. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udostępnianie danych osobowych

V EVENT jako Administrator udostępnia dane swoich klientów jedynie współpracującym usługodawcom. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką Prywatności V EVENT.